Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi (jahti) Venniö

  • 1901 rakennettu.

  • 22 nrt.

  • 1907 omistajana Viktor Nummelin

  • 1914 omistajana Jalmar Jalonen.

  • 1920 purettu.

  • Lähteet:

    • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005