Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Anders Chydenius

  • 1919 Kokkolan Ykspihlajassa rakennettu

  • 254 nrt. ja sen pituus oli 42,5 m

  • Aluksessa oli myös apumoottori.

  • 1925 alus ostettiin Raumalle

  • 1933 haaksirikkoutui Viron rannikolla

  • Lähteet:

    • Kelosto Kerttu: Rauman viimeiset purjelaivat. Raumalaisen purjelaivaston historiaa Tuomo Varhon muistiinpanojen pohjalta. Oy Länsi-Suomi Rauma 1987. ISBN 951-99869-2-8
    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        28.10.2003