Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Avio

 • 1874 Rymättylän Ruokorauman varvilla rakennettu pykmestari Nylundin johdolla

 • 322 nrt. ja sen pituus oli 39 metriä.

 • Pääredarit olivat Koisaari ja Ahteentaka.

 • 20/25 tunnetuista redareista oli rymättyläläisiä.

 • 1894 myytiin Korppooseen

 • 1906 alus ostettiin Korppoosta Raumalle

 • Osakkaina:

  • kauppias Fr. Grundström

  • Kauppias Fredrik Kaukola

  • kauppias J. W. Kumlander

  • Kauppias Väinö Grundström

  • talonomistajat J. B. Björklund

  • talonomistaja J. Nordlund

  • kelloseppä Valdemar Hastell

 • 16.11.1908 alus haaksirikkoutui Rauman Riskonpöllän länsipuolella.

 • 1910 alus poistettiin rekisteristä

 • Lähteet:
  • Saari-Matinolli-Kalske: Rymättylän historia II
  • Pukspröötti kohti Juutinraumaa: Newprint Oy Uki ISBN 952-91-1086-3
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005