Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Elna

 • 1919 Tanskan Middlefartissa tammesta rakennettu kolmimastoinen kaljaasi

 • 250 nrt. ja sen pituus oli 36,11 m

 • Alus oli varustettu myös 120 hv:n moottorilla varustettu.

 • 1919 SOLSTRAALEN Talatta Rederi A/S ( M A Olesen), Århus, DK

 • 1921 ALBERT MOU Rederi A/S Albert Mou (A E Sörensen), Svendborg, DK

 • 1925 CHR  SCHIERLOH J F Strenge & Sohn, Brake, DE

 • 1927 STELLA Ludwig Ambrosen, Praha (Prag), CZ

 • 1927 STELLA G Wenzel, Praha (Prag), CZ

 • 1928 MARS A Lambot, Tallinn, EE

 • 1929 MARS Stefan Darany, Budapest, HU

 • 1932 MARS R Kilu, Tallinn, EE

 • 1933 OMAR P F Eckles, Hull, GB

 • 1933-11-22 arresterad av Finska Sjöbevakningen efter att ha uppbringats av sjöbevakningens fartyg VMV-2 under spritsmuggling i Östersjön. Överförd till Finska Flottan och omnamnad till LA-1. Flytande sjöbevakningsstation fram till 1935-01-10.

 • 1936 Arvo Yrjänen osti aluksen Tanskasta Raumalle

 • 1936-07-24 registrerad på Laiva OY Elna (Kustaa Yrjänen, korr.redare Yrjänen & Kumpp OY), Rauma, FI. Nytt namn: ELNA. Ny motor installerad i Uusikaupunki/Nystad: 120 hk Bolinder tk(glödehoved)motor, 2 cyl, 2-takts. Reg.tonnage: 329 ton brutto – 234 ton netto – 450 ton dw, dim: 43.23/36.11 x 9.30 x 5.03(4.05) m. Register-nummer & ort: 517 Rauma (1936-07-25  -  1955-02-05)

 • 1946 alus muutettiin 3-mastokuunariksi

 • 1954-03-24 såld till Birger Asén & Hugo Boström, Helsinki/Helsingfors, FI, för ett bolag under bildande. Register-nummer & ort:  1159 Helsinki (1955-02-10 - 1959-05-14)

 • 1956 överförd till fiskeregistret – SUOMI 88 (1957-04-15  -  1960-01-09)

 • 1957-04-18 såld till Birgitta Jensen & Bror Erik Östman, Sipoo/Sibbo, FI.

 • 1958-01-13 såld till Aukusti Varakas, Helsinki, FI.

 • 1959-04-02 såld till Paul Lindqvist, Erik Gustavsson, Runar Gustafsson & Bo Johansson, Porvoo mlk/Borgå landskommun med ¼-del vardera. Register-nummer & ort: 492 Porvoo (1959-05-16   -   1963-04-02). Omriggad till galeas.

 • 1960 såld till John Sundberg (Sipoo/Sibbo, Finland), Beirut, LB.

 • 1960 bogserad till Köpenhamn med trälast av m/segl Majborg**. Huvudmotor (Polar diesel) installerad i Köpenhamn.

 • 1960 hösten (efteråret), på resa Finland-Danmark med trälast kolliderat med tyskt fartyg vid Möja i Stockholms skärgård och fick styrbords sida svårt skadad.

 • 1960-11-15 förstörd genom brand i Kariluoto utanför Träskby, Sibbo medan fartyget låg till ankars. Hon hade anlänt 1960-11-04 för reparation. Som ägare uppgavs Einar Schmidt och John Sundberg, men fartygets hemort var Beirut, LB. En man omkom i branden. Motorn bärgades och installerades i m/segl Majborg, medan skrovet bogserades till Rökulla strand vid Bergarholmen och så småningom förstördes av stormar. Under 1980-talet höggs hon upp till vattenlinjen av John Sundberg.

 • Lähteet:

  • Kelosto Kerttu: Rauman viimeiset purjelaivat. Raumalaisen purjelaivaston historiaa Tuomo Varhon muistiinpanojen pohjalta. Oy Länsi-Suomi Rauma 1987. ISBN 951-99869-2-8
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

    

 

ALBERT MOU   1921-1925

Den tremastede Sletskonnert ”Albert Mou” paa 314 Tons Brutto var bygget 1917-1919 af A/S Middelfart Skibsvaerft (Olesen & Jensen) til Rederiaktieselskabet Talatta i Aarhus og hed oprindeligt ”Solstraalen”. Den var klipperbygget og var tömret af Eg og Bög. Fra ny var den forsynet med Hjaelpemotor.

I juli 1921 blev Skonnerten köbt til Svendborg af det nystiftede Rederiaktieselskabet Albert Mou med A E Sörensen som korresponderende Reder. Rederens Svigerfar, Skibsförer S P Andersen, Thurö, var Aktionaer og förte Skibet, som blev döbt ”Albert Mou” efter den störste Aktionaer, Slagtermester Albert Mou, Charlottenlund.

”Albert Mou” blev beskaeftiget i den almindelige Nord- og Östersöfart, men forblev kun 2½ Aar i Rederiets Tjeneste. Den forliste 18. Januar 1924 ved Cuxhaven. Under Taage blev den sejlet ned af s/s ”Hetton” af Newcastle. Skonnerten fik hele Agterskibet revet op. Den flöd dog på Ladningen og blev slaebt i Havn af en Bjergningsdamper. Senere blev den kondemneret i Hamborg.

En tysk Köber overtog Havaristen, der blev repareret og atter sat i Fart, og den kom nu at före en ret omtumlet Tilvaerelse. Det vides for Eksempel, at den i April 1928 hed ”Stella” og sejlede under tjekkisk Flag, efter sigende som Smuglerfartöj. I oktober samme Aar kom den under estnisk Flag og omdöbtes till ”Mars”. Derefter skiftede den atter Flag nogle Gange, blandt andet til tyrkisk, ungarsk og engelsk. I 1932 sejlede den som ”Omar” af Hull, formentlig stadig i Smuglerfart, som dog i oktober 1933 endte med Beslaglaeggelse. Fra 1936 kom Skonnerten i normal Fragtfart under finsk Flag som ”Elna” af Raumo, og efter den Tid syntees det at vaere Slut med den omflakkende Tilvaerelse. I hvert Fald bar den samme Navn og Flag endnu i 1942.

 


        22.02.2004