Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Emilia

  • 1867 Oulussa rakennettu

  • 644 nrt. ja sen pituus oli 49 metriä

  • 1894 alus liitettiin Rauman rekisteriin merikapteeni Fredrik Lindbladin omistuksessa

  • 1895 alus haaksirikkoutui

  • 1898 alus poistettiin rekisteristä.

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005