Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Familjen

  • 1879 Ruotsissa rakennettu 
  • 179 nrt. ja sen pituus oli 39 jalkaa
  • 1932 aluksen osti ahvenanmaalaisilta (Sottunga) laivureilta E.H. Hägblomilta ja J. Sundbergilta Raumalle liikemies Viljo Sorkkila 70 000 mk:n hinnalla

  • 1932 aluksen osti laivuri Markus Sundholm (Rauman mlk)

  • 1932 aluksen ensimmäinen matka Oulusta Lyypekkiin puutavara- ja jäkälälastissa. Paluulastiksi otettiin kivihiililasti. Kun alus oli saatu lastatuksi lähti koko väestö kapakkakierrokselle. Palattuaan huvimatkaltaan he totesivat laivan uponneen Lyypekin satamaan. Saksalainen pelastusyhtiö pyysi pelastuspalkkiota 90 000 Smk eli lähes kaksinkertainen määrä ostohintaan verrattuna. Paluulastin oli vakuuttanut eräs ruotsalainen vakuutusyhtiö. Alus oli vakuuttamaton, josta aiheutui huomattava tappio raumalaisille takausmiehille mm. Viljo Sorkkilalle ja K. Saloselle. Viljo Sorkkila  on kirjeessään Merenkulkuhallitukselle ilmoittanut mm. että aluksen päällikkö ja omistaja oli tapahtuman jälkeen kadonnut Lyypekistä ja että hän olisi paennut Venäjälle.

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         22.02.2004