Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Hermes

 • Rakennettu Nova Scotiassa

 • Entiseltä nimeltään Anglesea sekä Leif

 • 936 nrt. ja sen pituus oli 55 metriä

 • 1908 sai pohjakosketuksen Bengtskärin lähellä ja hinattiin hylkynä Hietalahteen Helsinkiin.

 • 1909 uudelleen rakennettiin Emanuel Urnbergin johdolla Raumalla

 • 1909 Rauman alusrekisteriin merkitty alus, jonka omistajina mm.

  • Fredrik Groundstroem

  • kauppias Fr. Grundström

  • kauppias John Nurminen

  • pankinjohtaja Wilhelm Koskull

  • maanviljelijä Valdemar Ljungberg

  • talonomistaja Gustaf Vilhelm Friman

  • konttoristi Anna Gillberg

  • merikapteeni Väinö Korhonen

  • Robert Grundström

 • 1909 Gillberg luopui osuudestaan, jolloin hänen osuutensa osti Fr. Grundström.

 • 1911 Koskull myi osuutensa Grundströmille.

 • 1911 haaksirikkoutui Suomenlahdella puutavaralastissa matkallaan Pietarista Lontooseen.

 • 1911 Robert Grundström myi osuutensa Fredrik Groundstroemille

 • 1911 maanviljelijä Valdemar Ljungberg myi osuutensa Fredrik Groundstroemille

 • 1911 Fr. Grundström myi kaikki osuutensa Groundstroemille, joka nyt omisti Hermeksestä 7/10.

 • 1912 Nurminen myi osuutensa Merikapteeni E. K. Wiglundille.

 • 1912 katosi lumimyrskyssä Merenkurkussa. Kapteeni Wiglun ja hänen 13 miestään katosivat.

 • 1913 alus poistettiin rekisteristä.

 • Aluksesta toisaalla Internetissä:

 • Lähteet:

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Karttunen Ilkka, Pietikäinen Matti, Suopanki Marja-Liisa: Uljaksen vanavedessä. John Nurmisen Säätiö. ISBN 952-9745-24-9

          26.12.2006