Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Maria

  • 1874 Kesälahdella rakennettu

  • 180 nrt. ja sen pituus oli 99 jalkaa

  • 1883 raumalainen hovioikeudenauskultantti Hjalmar Ridderstad osti aluksen itselleen.

  • 1901 alus myytiin raumalaisyhtiölle, jonka pääisäntänä oli Viktor Ström

  • 1907 alus romutettiin.

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005