Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Naima

 • 1863 Rostockissa rakennettu, kastettu "Heinrich Gerdes" nimelle.

 • 240 nrt. ja sen pituus oli 32 metriä

 • 1893 raumalainen rakennusmestari Emmanuel Urnberg hankki aluksen itselleen 

 • 1894 alus myytiin Eurajoelle.

 • 1901 John Nurminen osti 1/8 osuuden aluksesta

 • 1911 myytiin Ahvenanmaalle Johan Hellströmin johtamalla yhtiölle

 • 1912 Myytiin finströmiläiselle Gustaf Emil Janssonille

 • 1914 sodan alkaessa alus oli Rostockissa

 • 1919 poistettu Maarianhaminan alusrekisteristä

 • Lähteet:

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Karttunen Ilkka, Pietikäinen Matti, Suopanki Marja-Liisa: Uljaksen vanavedessä. John Nurmisen Säätiö. ISBN 952-9745-24-9

         26.12.2006