Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Progress

 • 1875 Sondeledissä Norjassa rakennettu

 • 407 nrt. ja pituus oli 39 metriä

 • 1909 John Nurminen oli mukana hankkimassa alusta Raumalle Viipurista

 • Progressiä oli Raumalle ostamassa viiden osakkaan ryhmä, johon kuuluivat

  • kauppiaat John Nurminen

  • Fredrik Grundström

  • Anton Bruno Renfors

  • merikapteeni Evert K. Wiglund

  • talollinen Kari H. Sigg, joka omisti laivasta kolmasosan, muiden omistaessa kuudesosan aluksesta.

 • 1909 Progress haaksirikkoutui.

 • Lähteet:

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Karttunen Ilkka, Pietikäinen Matti, Suopanki Marja-Liisa: Uljaksen vanavedessä. John Nurmisen Säätiö. ISBN 952-9745-24-9

       26.12.2006