Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Pyhämaatar

 • 1892 Pyhärannan Santtiossa (Hirslahti) Emmanuel Urnbergin valvonnassa rakennettu alus.
 • 316 nrt. ja pituus 38 metriä.
 • J. Kairi oli yhtiön pääisäntä
 • 1896 Aleksander Äijälä pääisännäksi
 • 1898 Johan Nurminen osti 1/15 osuuden aluksesta.
 • 1900 alus ostettiin Uudestakaupungista 17 eri osakkaan toimesta.
  •  John Nurminen oli aluksessa pääisäntänä 11/60 osuudella.
  • Myös kauppalaivuri Johan Tork oli yhtenä osakkaana aluksessa 1/30 osuudella.
 • 1906 lumimyrskyssä ajautui Suursaren pohjoisrantaan Viipurin matkallaan. Alus hinattiin Kotkaan.
 • 1909 pohjakosketus Paimpolin lähellä Ranskassa
 • 1912 Johan Nurminen möi 12/60 osuutensa Nestor Sundqvistille
 • 1914 I maailmansodan alkaessa Pietarissa
 • 1917 huhtikuussa myyty Eino Högströmille joka korjasi aluksen Kotkaan.
 • 1917 joulukuussa myyty Hangö Rederille
 • 1927 omistaja teki konkurssin ja alus myytiin Skokby Sawmill:ille. Makaa phjassa Lappohjan edustalla.
 • Alus ollut myös Laivaosakeyhtiö Pyhämaan omistuksessa
 • Lähteet:
  • Akseli Kajantola: Aikain takaa
  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8 (sivut 507-512)

  • Karttunen Ilkka, Pietikäinen Matti, Suopanki Marja-Liisa: Uljaksen vanavedessä. John Nurmisen Säätiö. ISBN 952-9745-24-9

        26.12.2006