Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Veikko

  • 1907 Rauman mlk:n Voiluodolla rakennettu

  • 43 nrt. ja sen pituus oli 17 metriä.

  • 1907 merimies Viktor Jalonen hankki aluksen Raumalle

  • 1916 aluksen osti raumalainen yhtymä

  • 1917 alus poistettiin Rauman rekisteristä (Turkuun).

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         22.02.2004