Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Wilhelm

 • 1857 Siipyyssä rakennettu raumalaisen kauppiaan G.W. Wahlroosin lukuun

 • 223 nrt. ja sen pituus oli 102,5 jalkaa

 • Mainitaan myös parkkilaivana

 • 1895 päällikkönä pyhämaalainen Frans Toivonen

 • 1899 raumalainen hovioikeudenauskultantti Hjalmar Ridderstad osti aluksen

 • Aluksessa on ollut päällikkönä mm.

  • H.W. Lax

  • K. Spitzen

  • M.H. Eriksson

  • F.F. Söderlund

  • F. Sjulander

  • K. Strandberg

 • 1901 alus tuhoutui.

 • Lähteet:

  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005