Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Aallotar (1)

 • 1858 Koivistolla (Björkö?) rakennettu.

 • 75 lästiä (159 nrt.) ja sen pituus oli 100 jalkaa

 • Pituus 95 jalkaa, leveys 23 jalkaa

 • 1865 aluksen osti Uuteenkaupunkiin F. W. Wahlberg.

 • 1871 alus myytiin Raumalle varustaja A.W. Grandströmille ja myöhemmin laivuri F.G. Gröndahlille

 • 1873 korjausrakennettu Raumalla

 • 1896 haaksirikkoutui ja poistettiin rekisteristä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987.  Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005