Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Adonis

 • 1841 Merikarvialla rakennettu.

 • 122 lästiä

 • pituus 95 jalkaa leveys 28 jalkaa

 • jossain lähteissä mainittu kuunariksi.

 • 1843 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin konsuli I.W. Ramsell ja Gabriel Blom.

 • 1858 rakennettu uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1865 varustajana I. W. Ramsell

 • 1868 varustajana Karl Almqvist.

 • 1879 myyty Turkuun.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005