Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


  Kaljaasi Ahti

 • 1881 Porissa Pihlajan höyrysahalla rakennettu

 • 24 nrt. (13 lästiä), pituus 44 jalkaa

 • 1883 ostettiin Kustaviin

 • Omistajana mm. Kristian Jalonen

 • 1884 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Alexander Grönholm

 • 1891 myytiin Velkualle (tai 1892 Pyhämaalle).

 • 1911 myyty Pyhämaahan

 • 1918 upposi Pyhämaan kirkonkylän rantaan.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1

         05.01.2005