Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Ahti

 • 1873 Kustavissa Salminiityn (nyk. Lokalahden Varanpää) veistämöllä Sotkan johdolla rakennettu.

 • 84 lästiä, pituus 94 jalkaa

 • 1873 varustajana uusikaupunkilainen Georg Grönholm, kustavilaiset D.B. Mickelsson ja A. Andersson.

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 25 000 markkaa.

 • 1898 alus myytiin Laivaosakeyhtiö Pyhämaalle

  • Hjalmar Sotka

  • Viktor Pussila

  • Hans Nordman

  • Kustaa Rantatalo

  • Viktor Heltonen

  • ym

 • Päällikkönä pyhämaalainen Frans Toivonen

 • 1915 myyty ulkomaille.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 27.04.1915 Laivarekisteristä poistettu kuunari Ahti

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


       05.01.2005