Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Albinus 

  • 1836 Merikarvian Risbyn kylässä rakennettu kokonaan katettu kaljaasi.

  • 106 lästiä

  • Varustajana

  • 1846 rakennettiin uudelleen.

  • 1856 ajautui kiville Kalmarin lähellä.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005