Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Albinus

 • 1836 Merikarvian Ylikylässä rakennettu.

 • 60 lästiä, pituus 82 jalkaa

 • 1852 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Samuel Seikow.

 • 1855 engelsmannit osittain polttama.

 • 1856 rakennettu uudelleen

 • 1857 omistajana Seikowin leski, Anna Kristina

 • 1879 rakennettu uudelleen ja kantavuus nousi 104 lästiin.

 • 1882 alus poistettiin käytöstä.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005