Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Alkaja

 • 1836 Merikarvialla Kasabölessä rakennettu.

 • 108 lästiä, pituus 84 jalkaa

 • Varustajina mm. uusikaupunkilaiset

 • 1851 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa

 • 1861 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa

 • 1873 mittauksessa kantavuus laski 85 lästiin

 • 1873 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005