Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Alkaja (2)

 • 1842 Pyhämaalla rakennettu.
 • 85 lästiä, pituus 88 jalkaa
 • 1846 aluksen osti Uuteenkaupunkiin
 • 1858 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa
 • 1863 alus haaksirikkoutui Gotlannin edustalla
 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          05.01.2005