Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Alkaja

 • 1871 Lokalahden Varanpään Ruokkarissa rakennettu kuunari.

 • 116 nrt. (60 lästiä), pituus 75 jalkaa

 • Piirustukset oli laatinut uusikaupunkilaisen H. H. Kjälldströmin oppilas J. Nordling, ja siksi laivasta tuli "Kjälldströmin mallinen" kapea ja hyvä purjehtija, mutta lastitilaa oli niukasti.

 • Pääisäntänä oli lokalahtelainen David Mattsson, joka toimi myös kapteenina ja perämiehenä hänen veljensä Ulrik Salminen.

 • Muita osakkaita mm. lokalahtelaiset Johan J. Koskinen, Johan J. Kukkerla, Johan Salomon Pietilä, David A. Rytsölä, Johan A. Mäkelä, Johan H. Taipale

 • 1881 aluksen osti K. Lignelliltä 5200 markalla uusikaupunkilainen Gustaf Nikolai Söderlund

 • 1882 Söderlund myi aluksensa.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


           05.01.2005