Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Alku (1)

 • 1856 Sauvossa rakennettu
 • 68 lästiä, pituus 86 jalkaa
 • Tilaajina ja varustajina
 • 1862 mittauksessa aluksen kantavuus nousi 81 lästiin
 • 1869 myyty Ahvenanmaalle.
 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005