Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Alku (2)

  • 1874 Lokalahden Varanpäässä rakennettu

  • 204 nrt.

  • 1885 varustajana I. H. Reinvall, myös mm. Emanuel Lindqvist

  • 1890 tehnyt haaksirikon Reposaaren satamassa.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005