Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Alma (1)

 • 1851 Siipyyssä rakennettu
 • 105 lästiä, pituus 84 jalkaa.
 • 1857 ostettu U:kiin, varustajana C. G. Sandbäck.
 • 1867 haaksirikko
 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005