Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Alma (2)

 • 1873 Siidepyyssä rakennettu

 • 115 nrt. 62 lästiä.

 • 1879 varustaja uusikaupunkilainen H. Reinvall.

 • 1882 myyty Sundiin Ahvenanmaalle.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


       05.01.2005