Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Anna

  • 1903 Nauvossa rakennettu 2-mastoinen kaljaasi
  • 21 nrt.
  • Varustajana V. B. Wikström, 1936 varustajana Arthur Wikström
  • Lähteet:
    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987.
      Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Sähköposti 26.11.2000 Folke Fagerilta: Isäni Osmo Fager Merikarvialta yhdessä veljensä Oma Fagerin kanssa ostivat laivan kauppakirjan mukaan 15.5.1939 Artur Wikströmiltä Uudestakaupungista 30 000 mk:lla ja asetettiin Porin Laivarekisteriin numerolla 429 ja tunnuksella OHPB. Vetoisuudeksi mainittu 21,37 rkt. Alusta käytettiin pääasiassa halkojen kuljetukseen Merikarvian seudulta Turkuun v.1939 ja vv.1945-47. Sota-ajan makuutettu Haminaholman lahdella Merikarvialla, jonne myös jätetty maatumaan v.1948.

        05.01.2005