Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Anni

  • Rakennettu Porissa
  • 1886 mainittu
  • 17 lästiä, pituus 62 jalkaa.
  • 1886 aluksen osti U:kiin E. Grönroos
  • 1914 poistettiin rekistereistä
  • Lähteet:
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005