Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Ansio

 • 1875 Lokalahden Heikkalanpään Haahdenniemessä rakennettu parkkilaiva.

 • 435 nrt.

 • Rakennusmestarina toimi pyhämaalainen Josef Sandberg (Juho Sotka).

 • osakkaina

  • Johan Erik Söderberg

  • Emanuel Lindqvist

  • Josias Löfgren-Jäppilä

  • Johan Koskinen

  • Herman Blomqvist

  • Johan E. Lindmark

  • Wilhelm Heikkiölä

  • Robert Ekström

  • David Mikola

  • Job H. Piispa

  • David Lindqvist

  • David J. Alastalo

  • Abraham Abrahamsson

  • Johan M. Eskola

 • Päällikkönä ensin Johan Erik Söderberg ja myöhemmin Isak Gröndahl

 • Alus pysyi samojen omistajien hallussa loppuun saakka

 • Perimätietojen mukaan alus on purjehtinut pääasiassa Suomen sekä Itämeren ja Pohjanmeren satamien välillä joskus jopa Välimerellä.

 • 1890-91 myös Atlantti on ylitettiin I.H Söderholmin ollessa kapteenina.

 • 1897 marraskuun 15 haaksirikko Tanskan pohjoiskärjessä Skagenin rannalla ja jäi hylyksi

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 01.03.1895 Vap.eht. huutokaupalla myydään parkkilaiva Ansio, Hj. Ridderstad, Rauma

  • 19.11.1897 Haaksirikkoja Ansio Sagenissa

  • 17.12.1897 Ansio myyty Sagenissa

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986
  • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002; Newprint Uusikaupunki
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005