Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Anton

  • 1860 Kemiössä rakennettu.
  • 87 lästiä, pituus 82,5 jalkaa.
  • Aluksi omistajana kemiöläinen August Petterson.
  • 1865 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Edvard Ertman.
  • 1868 myyty Ruotsiin.
  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

       05.01.2005