Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Apparence (1)

  • mainittu 1828
  • 26 lästiä.
  • Varustajana Christian Söderblom (1840).
  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005