Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Äran

  • 1819 mainittu
  • 54 lästiä.
  • Varustajina P. Randelin, Maria Chr. Rivell
  • Ei mainita 1826.
  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005