Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Fregatti (myöh. parkkilaiva) Arvio

Kuva: U:gin museo

 • 1871 Uudessakaupungissa rakennettu fregatti joka myöhemmin muutettiin parkiksi.
 • 852 nrt. (426 lästiä) ja sen pituus oli n. 53 m.
 • Aluksen rakennuskustannukset olivat normaalia suuremmat, 220 000 markkaa.
 • Rakennusmestarina Hans Kjäldström
 • Kuva: U:gin museo
 • 1871 rakennuttajina
 • Aluksen päällikkönä oli merikapteeni Karl Wilhelm Palén
 • 1872 alus kävi Jaavalla
 • 1873 alus takiloitiin parkkilaivaksi.
 • 1878 pääisännäksi turkulainen G.A. Österlund.
 • 1883 myyty Turkuun
 • 1887 pääisännäksi turkulainen  V.A. Reims.
 • 1891 ostettiin takaisin Uuteenkaupunkiin, pääisäntänä ensin R. Hartman ja myöhemmin  Juho Saarinen.
 • Kuva: U:gin museo
 • 1906 myyty J. Zachariassenille. Päävarustajana Robert Hartman
 • 1911 Kapteenina juuri tutkinnon suorittanut Jalo Putta
 • 1913 myyty Luvialle kapteeni Wirénille.
 • 1914 alus myytiin raumalaiselle K. Holmbergille.
 • 1916 haaksirikko Atlantilla
 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Putta Jalo: Maailman merillä. Muistelmia merikatkoistani vuosina 1901-1921. Länsi-Suomen Kirjapaino Oy Rauma 1963.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.
  • Zachariassen-yhtiöt 100 vuoden aikana. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1970
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005