Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Atlantic

  • 1868 rakennettu Uudenkaupungin varvissa

  • 550 nrt.

  • Varustajana M. G. Sundblom.

  • 1870-luvun alussa myyty poriin

  • 1889 hylyksi.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005