Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunariparkki Bravo

 • 1872 rakennettu Ruotsissa Timmernabbenissa, (C J Bring)

 • 254 rt, pituus 37,73 m ja leveys 8,14 m.

 • 1872, mars 5, Fribrev nr 69; huvudredare: hemmansägare Nils Olsson, Tjörröd. Befälhavare: Anders Andersson.
 • 1878, jan 8, Fribrev nr 3; samme huvudredare; befälhavare: Lars Svensson.
 • 1878, mars 27, fribrev nr 58, huvudredare: Emil Theodor Killman, Höganäs. Befälhavare: Robert Killman.
 • 1883, sep 20, mätbrev, befälhavare: J. Fröberg. 272,43 brt. 259,29 nrt. Dim: 36,70 x 7,49 x 3,65 m; fallande stäv med galjon, flat spegel. Ommätt 19.9.1894: 276,13 brt. 242,14 nrt, dim: 36.70 x 8,12 x 3.65 m.
 • 1894, jan 9. Cert. p/r v. konsul E T Killman, Höganäs, 9/32. Befälhavare: Johannes Persson Fröberg, Arild (K 74/1879) 4/32. Övriga delägare: lantbrukare Nils Olsson, Tjörröd 2/32; förre sjökapten o skeppsredare Sven Nilsson Horndahl, Tjörröd 1/32; förre sjökapten Petter Nilsson Horndahl, Elishult 1/32; f lantbrukare Per Andersson, Svanebäcks gård 1/32; sjökapten Hans Johnsson, Mölle 4/32, änkan Christina Lindh (efter gruvfogde Anders Lindh) 1/32; skeppshandlare Johannes Lund, Helsingborg 4/32; änkan Olivia Pettersson (efter styrman Lars Pettersson), Höganäs, 2/32; hamnkapten Frans Josef Jepson, Helsingborg, 2/32; genom arv: bokhållare Bengt Nilsson,
 • Helsingborg; sjökapten Peter Ludvig Påhlsson, Helsingborg och skolföreståndare Anders Åberg, Helsingborg, 1/160 vardera samt lantbrukare Anders Ludvig Andersson, Svanebäcks gård, 1/160.
 • 1894, apr 8, kolliderat med NELLY & MATHILDA (1086), vars sjöförklaring säger: "så att det senare fartyget, som befanns vara BRAVO af Höganäs, i strid med seglationsreglerna fallit och kommit så in på NELLY & MATHILDA att kollisionen blev oundviklig och träffade vi med vår stäv Bravos SB bog vid fockriggen. NELLY & MATHILDA stävade vid sammanstötningen S t W och hade sålunda fallit undan 4 streck, så att allt å vår sida gjorts för att undvika sammanstötningen. Manövrerat för att komma klara af varandra, vilket lyckades, hvarefter fartygen förlorade hvarandra ur sikte i tjockan. Sprängda waterstag och gajar, förbramseglet sprungit." Bravos skador ej kända. Nelly & Mathilda måste söka nödhamn i Helsingborg.
 • 1896, apr 11. Cert. omtacklad till skonertskepp, intygas av kvartersman J Pettersson, Malmö.
 • 1897, feb 25, anm. änkan Christina Linds 1/32 efter hennes död såld till kronolänsman Anders Bok, Gärslövs by, Jonstorp.
 • 1904, apr 28. Cert. prokurist Karl Ludvig Holmström, Ramsjö. Befälhavare: Gustaf Ludvig Svanberg, Kivik (S 17/1897) Köpebrev 26.2.1904, 11.500 kr.
 • 1905 ostettiin U:gin maalaiskuntaan Kööpenhaminasta.

 • Varustajina 17 ukilaista ja lyökkiläistä

 • 1905 rakennettu uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1905-1914 teki useita Saksan ja Tanskan matkoja.

 • 1914 jäi sotasaaliiksi Kieliin.

 • 1917 Bravo purettiin Kielissä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Varjonen Kaiku: Meren ja Jumalan armoilla Uudenkaupungin viimeiset purjelaivat 1914-1942 Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. Uusikaupunki 1976

  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin maalaiskunnan historia

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Ruotsista saatu sähköposti


        05.01.2005