Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Fregatti California

California

 • 1870 Uudessakaupungissa Kjäldströmin johdolla rakennettu fregatti, joka sai nimensä Kaliforniasta löydettyjen kultakenttien kunniaksi.
 • Vetoisuus oli 886 nrt. (443 lästiä), pituus 158,5 jalkaa
 • Hongasta tasasaumoin rakennettu.
 • 1870 varustajina mm.
  • kauppias Olof Blom 1/4
  • kauppias Edvard Blom 1/8
  • kauppias Gabriel Rivell 5/16
  • maisteri Fredrik G. Silcke 1/8
  • merikapteeni Robert Hartman 1/16
  • merikapteeni C. Fr. Lundelin 1/8
 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 160 000 markkaa. Silcke ja Rivell olivat ostaneet Yläneeltä rakennuspuut jo v. 1857.
 • 1883 haaksirikko Luzonissa Filippiinien luona.
 • Aluksesta toisaalla Internetissä:

 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005