Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kreijari Carl Johan

  • 1835 mainittu

  • 54 lästiä.

  • Varustajina J. Silcke, leskir. Söderman (1840).

  • Haaksirikko 1841.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005