Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Carlsson

  • 1828 mainittu

  • 22 lästiä

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005