Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


  Kaljaasi Carolina

  • 1836 mainittu

  • 9 lästiä.

  • Varustajana. merimiehet M. Englund ja L. Karén (1840).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

           05.01.2005