Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Carolina

 • 1831 Merikarvian Ylikylässä rakennettu priki

 • 55 lästiä, pituus 82 jalkaa

 • Varustajina Johan ja A.C. Blom.

 • 1846 rakennettiin uudelleen Siipyyssä

 • 1856 varustajana Johan Gustaf Blom, Mikael Österman ja 1858 lähtien Kristian Sjöros.

 • 1862 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 99 lästiin.

 • 1867 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005