Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Ceres (1)

 • 1839 Merikarvialla rakennettu

 • Toisissa lähteissä priki

 • 73 lästiä, pituus 83 jalkaa.

 • 1840 Gabriel Lindroth ja Cabriel Ceder purjehtivat ensimmäisinä
  uusikaupunkilaisina Välimerelle, Espanjan Cadiziin

 • 1855 vihollinen osittain polttanut.

 • 1856 omistajana Fabian Theodor Lindroth ja Ludvig Lindroth

 • 1859 rakennettu uudelleen

 • 1859 omistajana Fabian Theodor Lindroth ja Carl Gustaf Sandbäck

 • 1862 mitattiin uudelleen, jolloin kantavuus nousi 90 lästiin.

 • 1871 mitattiin uudelleen, jolloin kantavuus laski 74 lästiin.

 • 1871 aluksen omisti J.S. Åkerblom ja päällikkönä oli kapteeni Barck

 • 1879 mitattiin uudelleen, jolloin kantavuus nousi 96 lästiin.

 • 1885 haaksirikko Visbyssä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.

          05.01.2005