Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Ceres (3)

 • 1838 Merikarvialla rakennettu

 • 51 lästiä, pituus 73 jalkaa.

 • 1847 alus rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa

 • 1839 omistajana Johan Samuel Åkerblom

 • 1855 engelsmannit tuhosivat laivan.

 • 1856 alus rakennettiin uudelleen.

 • 1857-58 omistajana Åkerblomin perikunta

 • 1859 omistajina Wilhelm Åkerblom, Carl Åkerblom yhdessä Gustaf Blomin kanssa.

 • 1864 omistajina Johan Sjöblom ja C.A. Almqvist ja myöhemmin Viktor Ertman.

 • 1873 haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005