Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Charlotta

 • 1840 Siipyyssä rakennettu
 • 108 lästiä, pituus 94 jalkaa.
 • Varustajina Ramsell ja Johan Gustaf Blom.
 • 1855 vihollisen osittain polttama
 • 1857 rakennettiin uudelleen Uudenkaupungin telakalla ja kantavuus nousi 116 lästiin.
 • 1862 mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 170 lästiin.
 • 1864 haaksirikko Dragön luona
 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005