Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Columbus

  • 1839 asiakirjoissa mainittu
  • 38 lästiä.
  • Varustajana. J. Tenlén, Lindgren (1840).
  • 1841 haaksirikko.
  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005