Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Delphin (3)

 • 1838 Tenholassa rakennettu 
 • 48 lästiä, pituus 79 jalkaa.
 • 1841 mainitaan ensikerran Uudenkaupungin laivaluettelossa.
 • Omistajana konsuli I.W. Ramsell
 • 1855 englantilaiset polttivat osittain.
 • 1856 rakennettu uudelleen
 • 1868 mainitaan vielä Uudenkaupungin laivaluettelossa.
 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005