Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Dygden (Drygden)

 • 1844 Karjaan pitäjässä rakennettu

 • Myös prikiksi mainittu

 • 72 lästiä, pituus 77 jalkaa.

 • 1856 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Gustaf Söderman

 • 1862 mittauksessa kantavuudeksi saatiin 78 lästiä

 • 1869 varustajaksi Henrik Lorens Söderman.

 • 1880 mittauksessa kantavuudeksi saatiin 85 lästiä

 • 1883 haaksirikko Uudenkaupungin saaristossa ja romutettiin satamassa.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005