Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Elisa

  • 1834 mainittu

  • 28 lästiä.

  • Varustajana. G. Lindgren.

  • Haaksirikko 1836

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005