Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Elisabeth

  • 1874 Virolahdella rakennettu.

  • 324 nrt. (175 lästiä)

  • 1883 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin Christian Blom ja Otto A. Färdig.

  • 1883 haaksirikko Vlissingenissä Hollannissa.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005