Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Emelie

Parkki Emelie U:gin museon kuvassa

 • 1851 Siipyyssä rakennettu parkkilaiva
 • 173 lästiä, pituus 114 jalkaa.
 • Varustajana Gabriel Blom.
 • 1855 vihollisen osittain polttama.
 • 1856 rakennettiin uudelleen.
 • 1856 varustajina John ja H. Blom.
 • 1860 myyty Lissabonissa
 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005