Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Emil (1)

 • 1876 Uudessakaupungissa (Lokalahdella) rakennettu

 • 11 lästiä, pituus 42 jalkaa.

 • Aluksen ensimmäiset omistajat olivat laivuri Johan Fager ja Morten Jansson

 • 1878 alus myytiin Ukiin

 • Varustajina Samuel Lohman ja Otto Norling

 • 1880 myyty Lokalahdelle perämies F.E. Fagerille

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005